Szkolenia dla personelu POZ realizowane w ramach “Łódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi”

W poniższej tabeli znajduje się spis prowadzonych szkoleń. Zapisy na każde szkolenie możliwe są w terminie wskazanym w kolumnie Okres zapisów, poza tym przedziałem czasowym przycisk zapisów jest niedostępny.

Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu z danego cyklu, ponieważ wszystkie szkolenia w każdym cyklu są identyczne.

Zgłoszenie na szkolenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w nim. Zakwalifikowanie do udziału w szkoleniu zostanie potwierdzone przez personel projektu mailowo lub telefonicznie na adres lub numer podany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc na danym szkoleniu lista uczestników szkolenia tworzona jest w oparciu o Regulamin szkoleń.

 

Szkolenie Cykl szkoleniowy Miejsce Data i godzina Okres zapisów Zapisy
Szkolenie wstępne z zakresu nowotworów głowy i szyi – grupa 4 Cykl 1: szkolenia wstępne Siedlce 21.01.2019
08:30‑16:30
do 13.01.2019 Zapisy na szkolenie nie są aktywne.
Szkolenia aktualizacyjne z zakresu nowotworów głowy i szyi – grupa 1 Cykl 3: szkolenia aktualizacyjne Siedlce 22.01.2019
08:30‑16:30
do 13.01.2019 Zapisy na szkolenie nie są aktywne.