Szkolenia dla personelu POZ realizowane w ramach “Łódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi”

W poniższej tabeli znajduje się spis prowadzonych szkoleń. Zapisy na każde szkolenie możliwe są w terminie wskazanym w kolumnie Okres zapisów, poza tym przedziałem czasowym przycisk zapisów jest niedostępny.

Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu z danego cyklu, ponieważ wszystkie szkolenia w każdym cyklu są identyczne.

Zgłoszenie na szkolenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w nim. Zakwalifikowanie do udziału w szkoleniu zostanie potwierdzone przez personel projektu mailowo lub telefonicznie na adres lub numer podany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc na danym szkoleniu lista uczestników szkolenia tworzona jest w oparciu o Regulamin szkoleń.

 

Szkolenie Cykl szkoleniowy Miejsce Data i godzina Okres zapisów Zapisy
Szkolenie wstępne z zakresu nowotworów głowy i szyi – grupa 3 Cykl 1: szkolenia wstępne Restauracja „Twoje Smaki”, ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław 05.12.2018
09:00‑17:00
do 02.12.2018 Zapisy na szkolenie nie są aktywne.